Hva vil et sentralt gjeldsregister bety for muligheten for å få forbrukslån

Innføringen av et sentralt gjeldsregister har vært diskutert i en årrekke uten at mye har skjedd. Fortsatt er det slik at det ikke finnes noe register over all privat gjeld i Norge, men dette kan endre seg innen lenge, noe som kan få konsekvenser for mange sin mulighet for å få innvilget et forbrukslån.

Hva er et gjeldsregister?

Som navnet antyder, er et gjeldsregister en database som inneholder detaljer om gjelden til en gruppe mennesker. I Norge er det snakk om å innføre et sentralt register som vil inkludere alle personer bosatt i Norge. Registeret vil inneholde informasjon om alle typer kommersiell gjeld hver enkel person har. Altså ikke bare forbruks- og kredittkortgjeld, men også studielån, gjeld til det offentlige, billån, boliglån og så videre. Ikke-kommersielle lån, som for eksempel lån fra familie og venner, vil ikke bli oppført i gjeldsregisteret.

Hvorfor ønsker man å innføre et sentralt gjeldsregister?

Med dagens situasjon har banker og finansinstitusjoner ingen måte å sjekke hvor gjeldstynget en person er, og dermed også liten mulighet for å avgjøre om det er forsvarlig at personen får innvilget et nytt lån. Enkelte typer lån, som for eksempel boliglån der det er tinglyst pant i fast eiendom, eller noen typer billån, vil være synlige i likningen eller på en kredittvurdering av personen, men dette dekker langt fra alle typer gjeld. De fleste gjeldsformer, som forbrukslån og kredittkortgjeld, har banken ingen mulighet for å sjekke, og de må derfor utelukkende forholde seg til de opplysninger låntakeren oppgir når det søkes om lån.

Problemet med dagens ordning er at når det søkes om et usikret lån, som for eksempel et forbrukslån eller et nytt kredittkort, så er søknadsprosessen basert på at banken har tillit til at opplysningene som søker oppgir, faktisk er korrekte. Hvis personen som søker om lånet, ikke oppgir informasjon om sine eksisterende lån, vil banken få et skjevt og unøyaktig bilde av personens privatøkonomi, og risikerer dermed å gi lån til personer som egentlig ikke burde få innvilget nye lån, fordi deres lånebelastning allerede er for høy i forhold til deres inntekt.

Flere aktører, blant annet Forbrukerrådet, er positive til opprettelsen av et gjeldsregister, da de mener det vil gi bankene en bedre utlånspraksis og det vil beskytte enkeltindivider mot å ta opp for mye lån, og dermed komme i et økonomisk uføre. Motstandere av et sentralt gjeldsregister, med Datatilsynet i spissen, mener at et slikt register vil stride mot hensynet til personvernet da alle innbyggere som har gjeld, vil bli registrert i registeret, mens det i praksis bare trengs for å beskytte en liten andel av befolkningen, nemlig dem som forsøker å ta opp mer lån enn deres økonomiske situasjon kan håndtere.

Hvordan vil et gjeldsregister påvirke forbrukslån?

Hvis banker og kredittinstitusjoner får et register som gjør at de kan forbedre sin behandling av lånesøknader og i større grad avslå søknader til folk som ikke har en økonomi som kan forsvare ytterligere låneopptak, er det naturlig å forvente at bankenes tap på misligholdt, usikret forbruksgjeld vil gå ned. Hvis man greier å luke ut den lille andelen personer som absolutt ikke bør ta opp forbrukslån, men som når de gjør det har en mye større sjanse for å misligholde lånet, kan dette føre til mindre tap for bankene, noe som i siste ende kanskje kan føre til at det generelle kostnadsnivået på forbrukslån går ned.

I dagens situasjon vet ikke banken hvor mye gjeld en gitt søker faktisk har, og dette er selvsagt noe banken tar høyde for i sine kredittscore-modeller som avgjør om et lån blir innvilget eller ikke. Her kan vi anta at en del personer som statistisk sett befinner seg i en høyrisikogruppe med tanke på sjansen for mislighold vil få avslag på deres lånesøknad, på tross av at deres privatøkonomi fint hadde greid belastningen det nye lånet ville medføre. Med et sentralt gjeldsregister ville situasjonen ha vært annerledes, og disse personene hadde sannsynligvis blitt innvilget lånet. Tilsvarende er det idag personer som har en høy inntekt og på papiret en solid privatøkonomi, men som i praksis er belånt til langt over pipa. Denne gruppen har, slik situasjonen er nå, ingen problemer med å ta opp ennå mer gjeld, men hadde, om banken visste om den eksisterende gjelden, fått avslag på nye lånesøknader.

Noen gode smålån

Plutselig står man der – i resepsjonen på verkstedet når regninga på reparasjoner av bilen ble vesentlig høyere enn hva man kanskje hadde trodd. Eller så har det kommet en regning man ikke helt hadde planlagt, og trenger penger kjapt for å betale den. I disse tilfellene, og sikkert helt andre situasjoner som passer akkurat deg bedre, så vil det være veldig greit med et smålån for å komme seg ut av en økonomisk krise. De fem smålånene vi skal se på i denne artikkelen vil være optimal dersom du kjenner deg igjen i ledningen.

Folkia

Vi begynner med den kanskje mest populære aktøren innen smålån, nemlig Folkia. Sjansen for at du har hørt om de allerede er ganske stor, ettersom de har drevet med smålån i mer eller mindre en mannsalder nå. Hos Folkia kan du søke om et lån på så lite som 1000 kroner, som må betales tilbake innen 30 dager. Eller du kan søke om å låne opp mot 20 000 kroner, noe som absolutt gjør at dette er et fullverdig smålån. Renten for et forbrukslån fra Folkia kan virke skremmende høy dersom man søker om en av de minste summene med bare noen få måneders nedbetalingstid, men dette har en helt naturlig forklaring.

For renten på smålån fra Folkia er nødt til å være «høy» når nedbetalingstiden er såpass kort som den er (maksimalt 12 måneder, men de færreste bruker langt mindre tid). Dette fordi ellers ville ikke selskapet tjent penger på lånet. Kort oppsummert kan vi fortelle deg at du ikke betaler mer enn noen få hundrelapper for et lite smålån som du betaler ned over noen måneder. Og det er slettes ikke dårlig, om noen skulle tro annet!

Klikklån

Med smålån trenger man ofte penger kjapt, og hva er vel da bedre enn kanskje markedets mest effektive smålån? Lånet heter Klikklån og meningen er at man skal kunne søke om dette ved et enkelt klikk. Nesten så enkelt er det faktisk, da søknadsskjemaet til lånet er meget lettfattet og bare tar sekunder å fylle ut. En annen fordel med lånet er at du får svar umiddelbart, så hvis du er i en budrunde eller behøver penger på konto kjapt, så er det ingen dum idé å vende snuten mot Klikklån.

Når det kommer til kostnadene med Klikklån, så kan vi fortelle at den effektive renten i snitt ligger på rundt 16%. Det er absolutt en god rente, og har du stabil økonomi og blir vurdert som habil i kredittvurderingen til selskapet, så skal du ikke se bort ifra at den kryper ned mot 13% eller enda lavere. Du kan bruke inntil fem år på å betale ned gjelden din, men kan naturligvis innfri akkurat når du måtte ønske det. På denne måten har man tid til en fleksibel og lang nedbetaling, selv om man kanskje ikke har lånt de helt store summene. Maksimal lånegrense er nemlig 40 000 kroner (minste lånesum på sin sider for øvrig 5000 kroner).

Komplett Bank

Komplett Bank er en ny tjeneste fra Komplett-gruppen, som blant annet står bak nettbutikken Komplett.no. Her kan man søke om store forbrukslån av den «vanlige» typen, men grunnen til at vi tar med dette lånet i en oversikt over smålån er at aktøren spesielt er gode på lån under 50 000 kroner. Dette fordi selskapet da kan tilby deg utbetaling av lån på dagen – noe svært mange nok setter pris på i en slik sammenheng. For så lenge du har muligheten til å signere søknaden din med BankID, så skal heller ikke utbetalingen vente, og dersom du søkte om morgenen så vil pengene tikke inn på konto allerede samme dag. Dette gjelder altså bare for bankes smålån som er under den nevnte grensen.

Utover dette så ligger effektiv rente i snitt på 16,9%. Andre fordeler med Komplett Bank sitt smålån er at du har fleksibel nedbetaling. Det er ingen fast nedbetalingsdato å forholde seg til her – du betaler simpelthen så mye du ønsker hver måned i avdrag (eller ingenting), og styrer avdragene selv på en helt unik måte.

THORN

Selskapet THORN har gjort seg store på forbrukerfinansiering gjennom flere tiår på det norske markedet. Her kan du søke om et gunstig smålån på 10 000 til 50 000 kroner, med en effektiv rente som i snitt ligger på rundt 15%. Fordelen med dette smålånet er at du kan velge inntil fem år nedbetalingstid, noe som gir en fleksibel og romslig nedbetaling – spesielt hvis man låner en mindre sum. En annen fordel med THORN-smålånet er at også dette er et effektiv og kjapt lån som du får utbetalt på kort tid dersom du har muligheten til å signere med BankID for å identifisere deg over nettet.

THORN tilbyr for øvrig salg av ulike produkter i nettbutikken sin, men dette har ingenting med smålånet å gjøre. Du kan enkelt søke om lånet uavhengig av om du skal kjøpe noe hos THORN eller ikke.

L’EASY

Sist, men ikke minst, så skal vi ta med selskapet L’EASY – som i nyere tid har slått seg sammen med overnevnte THORN. Til tross for at smålånene fra disse aktørene er nokså like av den grunn, så er det uansett noen forskjeller å spore. Hos L’EASY kan du søke om lån ned mot 5000 kroner, mens den øvre grensen er den samme. Effektiv rente her er ganske tilnærmet lik, men ligger kanskje litt lavere enn hva den gjør hos THORN. Uansett så er L’EASY en trygg aktør der du også får inntil 62 måneder med nedbetalingstid (tilsvarende fem år). Her søker du om lån dersom du trenger et lite, men godt lån, med romslig og lang nedbetaling. Og ikke minst forholdsvis lav rente!